Willy Van Der Meeren

tentoonstelling

Willy Van Der Meeren

from static to dynamic

school nielsestraat

18 sleutelprojecten – waaronder het CECA-huis, de prefab-scholen, de woning Roelants, de studentenhuisvesting van de VUB en de Willy Wagon – belichten een van de hoofdthema’s in het werk van Willy Van Der Meeren: het streven naar een dynamisch woonmilieu door de optimale coördinatie van industrie en architectuur.

De expositie wil een bijdrage zijn tot het behoud van een schoolpaviljoen in Noeveren, een ontwerp van Léon Palm en Willy Van Der Meeren uit 1957.

De organisatie is in handen van A&D 50 vzw en Lezze Gallery. Curatoren: Ronny De Meyer en Mil De Kooning, professoren Vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent, curatoren WVDM Archives.

van 12 september tot en met 25 oktober 2015
open elk weekend van 13:30 tot 17:00 of op afspraak
Tijdens de Open Monumentendag Vlaanderen op zondag 13 september van 10:30 tot 17:00

 

Willy Van Der Meeren wordt alom beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Belgische architecten en designers. Sinds zijn dood in 2002 is hij nooit uit de belangstelling verdwenen.
Recent nog werd in Lennik, ter gelegenheid van de Open Monumentendag Vlaanderen 2014, de tentoonstelling Willy Van Der Meeren. Wonen 1958-1985 georganiseerd. Hierin was de focus op de jaren zestig gelegen, de periode waarin Van Der Meeren op een vrije en inventieve wijze met woontypologieën te werk ging en waarin hij het experimentele Atelier Alpha oprichtte om een interdisciplinaire research uit te voeren naar de ‘Coördinatie van Industrie en Architectuur’.
Naar aanleiding van de Open Monumentendag Vlaanderen 2015 wijdt Lezze Gallery een expositie aan de periode die daaraan voorafgaat. Het zijn de jaren die Van Der Meeren een historische plaats in de architectuurgeschiedenis hebben opgeleverd, onder meer met het CECA-huis (1954) , het legendarische prototype van een goedkope arbeiderswoning, en met de hoogbouw Ieder Zijn Huis (1952-1960).
De directe aanleiding wordt evenwel gevormd door de ‘ontdekking’, in Noeveren-Boom, van een prefab-school naar ontwerp (1957) van Léon Palm en Willy Van Der Meeren. De tentoonstelling zal uitvoerige aandacht schenken aan deze constructie, evenals aan verscheidene andere prefabs die Van Der Meeren, al dan niet met Palm, al dan niet in deze periode, op punt heeft gezet met diverse materialen en technieken.
De expositie wordt aangevuld met een aantal woongebouwen die in recente jaren als monument werden geklasseerd en waarvan de restauratie voltooid is of eerstdaags aangevat wordt.